Štramberské lezení

Sobotní ráno sice nevypadalo příliš lezecky, ale my jsme se nenechali odradit a kolem oběda jsme již za slunného počasí dorazili do bývalého lomu ve Štramberku. Vzhledem k tomu, že místní lom je kromě zajímavé lezecké oblasti také botanickou zahradou, potkávali jsme zde mnoho zajímavých individuí dřepících na zemi, pozorujíce broučky a další miniaturní havěť. Nenechali jsme se rušit ani několika svatbami, které chodily sem a tam a nechávali se fotit s lezci v pozadí.
Se zlepšujícím se odpoledním počasím se zvyšoval také počet lezců, nicméně velké množství cest vše bez problémů absorbovalo. Vylezli jsme celkem 6 cest, většinou příjemných pěteček. Nástupy mírně uklouzané a téměř v každé cestě něco zůstalo v ruce, až jsem se divil, že přilby jsme měli jako jediní. Padalo to docela slušně. Lezení nicméně parádní!!!
Fotogalerie

Česko, lezení