Geoinformatika

Mou profesí je geoinformatika a kartografie ve všech možných podobách. Dlouhodobě se zaměřuji na geoinformatiku v geografických analýzách, ve veřejné správě a zejména v územním a prostorovém plánování. Od roku 2007 působím na Katedře geoinformatiky PřF UP v Olomouci. Kromě toho jsem redaktorem časopisu GeoBusiness a pracuji také na živnostenský list na vybraných geoinformatických zakázkách a zejména na projektu Urban Planner. Více informací o mě můžete najít na webových stránkách Katedry geoinformatiky a v životopise. Z mých dosavadních publikací si nejvíce cením souboru map Vývoj města Olomouce v letech 1930-2010, spoluatorství knihy Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru, autorství knihy Geoinformatika v prostorovém plánování a editorství knihy Advances in Spatial Planning.

Kancl Planning

Kancl Planning
Absolventské práce

»  Bakalářská práce
»  Magisterská práce
»  Rigorózní práce
»  Disertační práce

Podnikání

V rámci soukromého podnikání spolupracuji především s veřejnou správou na nejrůznějších zakázkách v oblasti tvorby tištěných a webových turistických map a v oblasti územního plánování - zpracování a analýza dat, digitalizace, rektifikace, tvorba a úprava datových modelů, prostorové analýzy, SWOT analýzy, RURÚ,zpracování grafických výstupů-výkresů a mnoho dalších. Společně se Stanislavem Šťastným se podílím na vývoji programu Urban Planner.

Vybrané zakázky

»  Georeferencování územních plánů ORP Přerov
»  Úprava databáze ÚAP ORP Přerov
»  Tvorba map hipostezek MAS Moštěnka a MAS Hříběcí hory
»  Tvorba turistických map regionu Lipensko, Holešovsko, Moštěnka
»  Analýza datového modelu ÚAP Olomouckého kraje
»  Tvorba ÚAP ORP Jihlava

Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka